Om Dan Klasson

Animerad höna

Utexaminerad gymnasielärare i historia och samhällskunskap vid Stockholms universitet. Sedan dess verksam vid De la Gardieskolan i Lidköping, där han förutom i ovanstående ämnen även undervisar i miljöhistoria, internationella relationer och u-landskunskap.

C-uppsatsen i historia behandlade brottslighetens utveckling i Sverige under andra världskriget på central och regional nivå.

E-post: dkl@delagardie.lidkoping.se