Om Stig Lundberg

Gymnasielärare i historia och religion sedan 1985 på De la Gardieskolan i Lidköping. Fil. Kand. Historia: 80 p Uppsala 1985, doktorand vid Historiska Institutionen i Göteborg sedan 1988, godkänd licentiatsuppsats i historia Göteborgs Universitet 5:e juni, 1997. D-uppsatsen 1985 handlade om Västergötlands runinskrifter, licentiatsuppsatsen 1997 handlade om Västergötlands gravmonument vid övergången mellan vikingatid och medeltid.

E-post: Stig.Lundberg@lidkoping.se