Om denna text och källkritik på Internet


Om denna text

Texten om de historiska epokerna är en kort sammanfattning av världshistorien, med dominans när det gäller Europas historia. Den används av författarna som undervisar på SP-programmet på De la Gardieskolan i Lidköping. Varje författare är ansvarig för sina texter.

Källkritik på Internet

Inledning

Här följer nu en en kommentar om olika källkritiska problem när det gäller användandet av källor, både i och utanför Internet. Vi har haft stor nytta av Knut Hahns gymnasieskolas material om källkritik. Men vi har en del egna synpunkter som vi här framför.

Att använda sig av material på Internet

En hel del av det material som finns på Internet är skrivet med syftet att påverka oss och propagera för något. Om man vid en närmare analys finner att ett material på Internet är skrivet med propagandasyfte behöver man inte automatiskt utesluta det. Däremot är det felaktigt att använda sådant material som faktauppgift. Det måste i så fall kollas upp med andra skrifter och böcker. Propagandamaterial kan däremot användas som exempel på påståenden som personer eller grupper använder sig av. Låt oss ta ett påhittat exempel. På en websida står det såhär:

Det är bevisat att jorden är platt och vår organisation kämpar intensivt för att denna världsbild skall bli dominerande

Jorden-är-platt-föreningen

Detta kan naturligtvis inte användas i en text där jorden beskrivs. Man kan inte skriva att jorden är platt bara därför att man läst vad Jorden-är-platt-föreningen skrivit i frågan. Däremot kan man naturligtvis slå upp påståendet i uppslagsböcker och vetenskapliga specialböcker och kolla vad som står. Där står att jorden är ett klot och där återfinns en rad bevis för detta. Du tror mer på denna uppfattningen. Nu kan du välja att helt bortse från föreningens påstående. Men ett annat sätt, om man tycker att föreningens påstående är intressant, är att skriva att vetenskapsmännen anser att jorden är rund, men att det finns de som hävdar att den är platt. Sedan hänvisar man till de böcker man läst och till Internet-dokumentet från Jorden-är-platt-föreningen.

Sådana jämförelser mellan olika åsikter i en viss fråga kan vara värdefulla. Analysen av en propagandatext kan vara bra att använda som ett exempel på hur en viss organisation arbetar och argumenterar. Men propagandatextens påståenden får naturligtvis inte framstå som självklara fakta.

Viktiga skillnader mellan läroböcker och artiklar på Internet

De läroböcker som används i våra allmänna skolor är oftast mycket tillförlitliga och användbara. De grundar sig ofta på åtskilliga århundradens samlade forskning. Forskare har undersökt fakta och formulerat olika ståndpunkter. Dessa ståndpunkter har sedan kritiserats vid universiteten av studenter och lärare. Om de håller hamnar ståndpunkterna i universitetsläroböcker som sedan görs om till böcker på grundskolan och gymnasiet. Författarna till dessa böcker kan inte skriva vilka dumheter som helst, därför att då blir de angripna i recensioner.

Ett dokument på Internet däremot kan någon sitta hemma vid sin lilla dator och bara skriva ihop. Man behöver inte vara orolig för kritik och man behöver inte tala om varifrån man fått det. Man kan lugnt påstå att jorden är platt och att människan skapades genom atomexplotioner på Hawaii för 65 miljoner år sedan. Inget händer. Det går också bra att påstå att Hitler aldrig beordrade ”den slutgiltiga lösningen” och att nazisterna inte mördade miljontals judar.

När man tar fram fakta och påståenden i tidningar, läroböcker och uppslagsböcker är det naturligtvis viktigt att vara källkritisk och fråga sig varifrån påståendena kommer. Men det faktum att de kommit in i en stor seriös tidning eller i en vetenskaplig bok betyder att de på något sätt värderats av dem som ger ut tidningen eller boken. Men Internet-texten då, den kan vara skriven rakt upp och ned bara. Det är alltså ännu viktigare att vara kritisk och klarsynt när man har en sådan text framför sig.