Om Sofia Ahlgren

Gymnasielärarexamen i religion och historia vid Göteborgs universitet. I examen ingår 60 p historia och 20 p ekonomisk historia. Anställd vid De la Gardieskolan i Lidköping sedan 1996 i ovanstående ämnen. Dessutom undervisar hon i samhällskunskap, internationella relationer och U-landskunskap. C-uppsatsen i historia handlade om hemsysterverksamheten i Göteborg på 1930- och 40-talen.

E-post: sah@delagardie.lidkoping.se