Om Ingegärd Hellster

Gymnasielärare i historia och samhällskunskap sedan 1979 på De la Gardie-skolan i Lidköping. Fil. Mag. Historia: 60 p Göteborgs universitet 1969.

E-post: ih@delagardie.lidkoping.se