Lena och Gestilren

Slaget vid Lena 1208 (Kungslena)
Slaget vid Gestilren 1210 (Uppland eller Västergötland)

En inventering av källmaterial om slagen vid Lena och Gestilren; samt några kommentarer om källornas tillförlitlighet.


Beridna krigare avbildade på kalkmålning från c:a 1200, i Vellev kyrka, Danmark.

Innehållsförteckning

AVDELNING A: Kap I-V; Bakgrund o Forskning

I. Förord
II. Inledning
III. ”Avgörande slag”
IV. Den historiska kontexten
IV:1. Sverker och/eller Erik
IV:2. Några synpunkter på Valdemarernas maktbas och Sverkers
V. Några nedslag i forskningen
V:1. Om slaget vid Lena
V:2. Om slaget vid Gestilren
V:3. Om Gestilren; Lindes och Gahrns teorier
V:4. Om uttalet av Gestilren

AVDELNING B: Kap. VI o VII, Svenska Annaler

VI. Tillbaka till källorna
VII. De svenska annalerna
VII:1. Handskrifterna
VII:2. Årbok 916-1263
VII:3. Årbok 1208-1288
VII:4. Årbok 1160-1336

AVDELNING C: Kap. XIII-X, Tre svenska krönikor

VIII. Den västgötska kungakrönikan
VIII:1. Handskrifter
VIII:2. Kungakrönikans tendens
VIII:3. Krönikan i Cod. Holm. B 59
VIII:4. Kungakrönikan i Cod. Holm. D 4
IX. Erikskrönikan
IX:1. Handskrifterna
IX:2. Erikskrönikan enligt Cod. Holm D 2
X. ”Contigit in Lenum” och Chronica Regni Gothorum

AVDELNING D: Kap. XI-XII, Småstycken om Lena, Sturlungasagan

XI. Småstycken om Lena
XI:1. Obiit Magnus
XI:2. Obierunt Kanutus dux
XI:3. Uffes brev
XI:4. Oden vid Lena
XI:5. En kall vinter
XII. Sturlungasagan om Gestilren

AVDELNING E: Kap. XIII-XV, Utländska annaler och Lena-visan

XIII. Några isländska annaluppgifter
XIV. Några danska annaluppgifter
XIV. Lenavisan
XV:1. Käll- och forskningsläge
XV:2. Lenavisans text
XV:3. Lenavisan som högmedeltida ballad – en tolkning
XV:4. Lenavisans självständiga uppgifter

AVDELNING F: Kap. XVI-XVII, Sammanfattning, Källförteckning

XVI. Resultat och diskussion
XVII. Käll- och litteraturförteckning med förkortningar

Synpunkter mottages

Jag är mycket intresserad av synpunkter på min text om slagen vid Lena och Gestilren, har du åsikter om den och/eller tips på andra viktiga källor eller forskare som skrivit vetenskapligt om slagen så tipsa mig gärna via min e-postadress: Stig.Lundberg@lidkoping.se