Välkommen!

Artiklar

Kungakrönikan, biskopskrönikan och lagmanskrönikan i Äldre Västgötalagens handskrift
En analys av de tre ämbetskrönikorna i handskriften Codex Holmiensis B 59 utifrån en tolkningsmodell.
Lena och Gestilren
En inventering av källmaterial om slagen vid Lena 1208 och Gestilren 1210, samt några kommentarer om källornas tillförlitlighet.
Var våra vikingar verkligen hedningar?
En källkritisk analys av källorna till den svenska
hedendomen.
Västgötska runrön 1
Några kommentarer om Västergötlands runstenars datering och sociala ursprung.
Historiska epoker
Typiska drag för tio historiska epoker.

Historiska småstycken

Liljestenen vid Lyrestads kyrka
En beskrivning av liljestenen vid Lyrestads kyrka.
Böckersbodas skeppssättningar
En resa i tiden vid Böckersbodas skeppssättningar.
Stenrelieferna på Forshems kyrka
En konsthistorisk genomgång av Forshems kyrkas stenreliefer.
Rogstorpsstenen
En beskrivning av runstenen i Rogstorp, Vg 14.
Kontakt: stigoscarlundberg@gmail.com

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen!